Privacy statement telefoonnummer.nl

Via de pagina wil telefoonnummer.nl u informeren over de doeleinden waarvoor telefoonnummer.nl uw persoonsgegevens verwerkt, de omstandigheden waaronder zij worden verkregen en het gebruik dat ervan wordt gemaakt.

Telefoonnummer.nl respecteert en beschermt de privacy van alle gebruikers van de website telefoonnummer.nl. Telefoonnummer.nl spant zich naar alle redelijkheid in om er voor te zorgen dat alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt altijd vertrouwelijk zal worden behandeld en alleen zal worden gebruikt voor de doeleinden zoals die in deze Privacy Statement zijn beschreven.

Algemeen privacy statement telefoonnummer.nl:

1. Beheer

Telefoonnummer.nl: de gebruiker van deze gebruiksvoorwaarden, gevestigd te ‘s-Gravenhage, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 54123143.

  1. De contactgegevens zijn te vinden op http://www.telefoonnummer.nl/contact. Telefoonnummer.nl is een handelsnaam van Offerte.nl B.V.

2. Gegevens van bezoekers

2a Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan www.telefoonnummer.nl worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.

2b Telefoonnummer.nl zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

Telefoonnummer.nl kan de gegevens die door de klant verstrekt worden onder meer voor de volgende doeleinden gebruiken:

2c Het sturen van één of meerdere mails zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.

2d Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etcetera, waarvan telefoonnummer.nl denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de bezoeker.


3. Cookies

3a Telefoonnummer.nl maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina's van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo'n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan telefoonnummer.nl de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.

3b De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Men kan de browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meestgebruikte moderne browsers geboden.

3c Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

4. Vragen of verzoeken

Bezoekers kunnen met hun vragen over deze privacy statement terecht bij telefoonnummer.nl. De contactgegevens staan vermeld op de website die genoemd wordt in lid 1 van deze privacy statement.


5. Disclaimer

Telefoonnummer.nl is gerechtigd de inhoud van de privacy statement te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

6. Links

Telefoonnummer.nl bevat links naar de websites van onze dochterondernemingen, partners en naar websites van derden. Deze websites kunnen een afwijkend privacybeleid hanteren. Deze privacy statement heeft alleen betrekking op informatie die verzameld wordt door middel van telefoonnummer.nl . Wij zijn niet verantwoordelijk voor de naleving van onze partners of van andere partijen van de privacywetgeving.

Aanvullende privacy statement voor klanten


De privacy statement voor klanten is een aanvulling op de privacy statement voor bezoekers en geldt voor iedereen die contactgegevens plaatst bij telefoonnummer.nl.

1. Gegevens die door de klant verstrekt worden

Telefoonnummer.nl kan de gegevens die door de klant verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:

1a Het plaatsen van contactgegevens op de website.

1b Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op het bestelde, zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.

1c Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etcetera, waarvan telefoonnummer.nl denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de klant.


2. Gegevens verstrekken aan derden

NAW gegevens en telefoonnummers die door de klant aan telefoonnummer.nl verstrekt zijn, kunnen verstrekt worden aan derden via de website om of aan database afnemers. Er zijn echter een uitzondering op deze regel om alle gegevens door te spelen:

2a Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.

3. Beveiliging

De gegevens die de klant aan telefoonnummer.nl verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.


4. Aanpassing van klantgegevens

De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. Telefoonnummer.nl kan de klant in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door telefoonnummer.nl voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.
Telefoonnummer.nl maakt gebruik van cookies om optimaal te functioneren.